Shaaze

Shaaze

Je tomu hodně let nazpátek, co jsem se zamilovala do masáží a vůbec jsem netušila, že se jim budu věnovat na profesionální úrovni. Zamilovala jsem se do doteků nejprve jako klientka. Fascinovalo mě, jak hluboká terapie masáž je. 

Uvědomovala jsem si očistu těla, duše i mysli… a následné rozproudění vlastní životní energie, kdy jsem jasně věděla, co mám udělat, měla jsem nápady a spoustu vlastní síly k tomu je realizovat.

onas
obronas

Vlastně celý život jsem zasvětila studiu a sledování lidského těla, duše a lidské psychiky. 

Vždy mě zajímaly souvislosti, proč má tělo v některém věku více síly, ale méně duševní stability. Anebo, proč, když je člověk již starší a zkušenější, je tělo zase unavenější a zchátralejší? Jak to udělat, abychom se cítili skvěle tělesně plni síly a přitom duševně zralí a šťastní?

A tak tímto procesem uvědomování procházím celý život. 
Se svojí životní láskou – mým tělem a mojí duší. 

Moc se těším, že budu moct jít alespoň chvíli s Vámi, tím Vaším procesem… 

Vaše Shaaze

Vzdělání

Střední zdravotnická škola v Praze 
Psychoterapeutický výcvik - sebezkušenostní, 4 letý 
Fakulta psychosociálních studií v Praze – 4 roky

Akreditované studium a certifikáty

Sportovní masáže 
Relaxační a rekondiční masáže 
Kineziotaping 
Cvičení SM systém – spirální stabilizace – kurzy 1A,B,C,D, 2A 
Mobilizace kloubů, páteře 
Trakční techniky
PIR – postizometrická svalová relaxace 
Trigger Points terapie 
Manuální lymfodrenáž 

Další certifikáty:

Breussova masáž 
Lávové kameny 
Medová masáž 
Anticelulitidní masáž a masáž vacuo 
Čokoládová masáž 
Back Scratch 
Aromaterapie a aromaenergetická masáž 
Těhotenská masáž 
Peeling, zábaly

Další semináře:

Grál posvátného ženství I,II a III 
Nové kódy partnerství 
Matrice znovuzrození a smrti 
Čakry 
Meditace k jarní a podzimní rovnodennosti a letnímu a zimnímu slunovratu

Praxe:

Ústav hematologie a krevní transfuze – lůžkové odd. 
Pharmacon research 
Hematologická ambulance 
Hospic sv. Hedviky na Kladně 
Dům pro seniory 
Acantha masáže a fyzioterapie 
Soukromé psychologické poradenství a terapie 
Vedení seminářů a přednášek 
Jana Mezerová

004

Dobrý den, jmenuji se Jana Mezerová a nabízím své služby všem, kteří mají bolesti pohybového aparátu, cítí se vyčerpaní, unavení a rádi by se zbavili určitých svých fyzických obtíží. Poskytuji poradenství a konzultace ohledně pohybových stereotypů, které nás zatěžují v běžném pracovním i soukromém životě a nabízím vhodné alternativní metody práce s tělem. Společně tak můžeme objevovat Vaše fyzické možnosti skrze manuální terapie, masáže a cvičení a vše nastavovat a přizpůsobovat jedinečným individuálním možnostem Vašeho těla.  Samozřejmě ráda přivítám i jedince bez obtíží, kteří si přejí jen relaxovat při hloubkové masáži či pohladit při luxusnějších programech jakými jsou například peelingové celotělové masáže, zkrášlující lifting obličeje, prohřívací masáž Hot Stone a mnoho dalších. 

Masážemi se zabývám od roku 2009, kdy jsem začala studovat vysokou školu obor Rehabilitace.  Při svém studiu jsem se zaměřovala především na práci s dětmi s kombinovanými vadami. Na stáži v Thajském království mě velmi obohatili Thajské masáže, ze kterých částečně čerpám dodnes.  Moji práci velmi ovlivnilo učení Clary Hermachové Lewitové, jejíž funkční přístup k fyzioterapii je pro mne klíčovým. Funkční přístup k fyzioterapii kombinuji s poznatky pana Doc. Miroslava Tichého, CSc. Dále také využívám při terapiích cvičení pana MUDr. Richarda Smíška, jehož Sm Systém mám vystudovaný.

Můj přístup ke klientům je vždy zcela individuální a přizpůsobený přáním či případným obtížím daného člověka.

Zásadní je pro mne vždy správná diagnostika. Správně odhalit příčinu obtíží bývá někdy jednoduché a někdy je to nesmírný oříšek. Svým klientům vždy říkám, že terapie je o hledání, o hledání příčin obtíží a následné práci na jejich odstranění. Tato práce musí být vždy společná. Pokud klient nechce a není ochoten se aktivně zapojit do terapie, není výsledek manuální terapie dlouhodobý.  Pokud však je klient odhodlaný své případné pohybové stereotypy změnit a hledat nové možnosti, terapie bývá velmi účinná s dlouhodobými výsledky. Terapie při práci s tělem je cesta plná objevování a někdy i překvapení. Lidské tělo každého z nás je jedinečné svou výjimečností formy i reakcemi. Každý z nás by měl však mít své tělo plně funkční pro svůj každodenní život. Moje manuální terapie je často i o práci s dechem. Při své praxi jsem totiž zjistila, že mnoho lidí dýchá velmi úsporně a zapomíná na tak samozřejmou a životně důležitou podstatu. Dovolit si nadechnout se je zázračná věc.

Srdečně Vás tedy zvu k odpočinku, relaxaci a fyzioterapii do salonu Shaaze masáže, kde působím a nabízím své služby.

Vzdělání 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zdravotně sociální fakulta, Obor/specializace: Rehabilitační- psychosociální péče o postižené děti, dospělé a Seniory + navazující magisterské studium

kurzy v oboru masáží

Masér pro sportovní a rekondiční masáže
Indická masáž hlavy+ antistresová masáž
Medová masáž
Hot Stones
Manuální lymfodrenáž
Spirální Stabilizace 1A, Základní cviky,hlavní principy metody spirální stabilizace páteře, hlavní funkce stabilizačních řetězců, zásady léčby, prevence a regenerace metodou SPS
Spirální Stabilizace 1B, Základní cviky,hlavní principy metody spirální stabilizace páteře, hlavní funkce stabilizačních řetězců, zásady léčby, prevence a regenerace metodou SPS., MUDr. Richard Smíšek
Manuální techniky 1C, cílené anatomické relaxační masáže s protažením svalů, bederní a hrudní páteř, pletenec pánevní, mobilizační a trakční techniky, svalová analýza v klidu a v pohybu
Manuální techniky 1D, cílené anatomické relaxační masáže s protažením svalů, krční páteř a pletenec ramenní
Kineziotaping, Univerzita Karlova9/2016 Fyzioterapie funkce I.,
Forma, funkce, facilitace, Bc. Clara-M.H. Lewitová
Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy, PhDr. Iveta Pallová, Ph.D.
Fyzioterapie funkce II., Pohyb a stabilita, Bc. Clara-M.H. Lewitová
Fyzioterapie funkce III., O vnitřních prostorách, dýchání a hledání pohybu, Bc. Clara-M.H. Lewitová a Mgr. Marta Lebedová
O nohách, Mgr. Marek Král
Vadné postavení pánve a jeho diferenciální diagnostika, doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.
Fyzioterapie funkce, Funkční tape v běžné praxi, Mgr. Marek Král
Syndrom bolestivého ramene v rámci metody Funkční manuální  medicína ,doc.MUDr.Miroslav Tichá, CSc.

Ostatní kurzy

4semestrální dálkové studium grafologie, psychologie osobnosti a základních směrů v psychoterapii
CLE Skills Workshop Thailand 2011, Certificate of Acknowledgement, Faculty of Low University of Phayao, Faculty of Low, praxe org. Babsea CLE a Sri Sangwan School 
Parašutistický výcvik AFF centrum
Potápěčský výcvik OWD, mezinárodně platné opravnění k ponorům do 18m 

Pracovní zkušenosti

ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením Canisterapeutka u dětí s DMO a ADHD syndromem
ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením
Osobní asistentka u dětí s kombinovanými vadami Centrum Paraple, o.p.s. 
Ucelená rehabilitační péče o klienty po úrazech míchy Hospic Štrasburk 
Přímá paliativní péče o jedince v terminálních stadiích onemocnění + Sociální práce
ZŠ speciální pro sluchově postižené Riegrova, České Budějovice
University of Phayao, Faculty of Low, praxe org. Babsea CLE a Sri Sangwan School: Pracovně studijní stáž v Thajském království, volnočasové aktivity s dětmi s kombinovanými 
vadami, fyzioterapeutické mobilizační a stabilizační techniky v Thajském království
Jirka Žitný

JZaS

Lidské tělo je fascinující. Hmota, kterou jsme.

Dodnes mám na živé paměti momenty mezi čtvrtým a pátým rokem života, kdy mne v domácí knihovně uhranul svazek s realistickými ilustracemi natolik, že jsem se ještě v předškolním věku naučil číst, abych porozuměl popiskům ony kresby doprovázející. Tou knihou byla Anatomie lidského těla. Tetičky na návštěvě jsem pak ohromoval třeba tím, že vím co je fontanela nebo kde mají svůj Nervus Ischiadicus. A když jsem posléze psal Ježíškovi, aby mi k Vánocům přinesl lidskou kostru nebo alespoň lebku, málokdo v té době pochyboval, že by ze mě mohlo vyrůst něco jiného než lékař.

Neméně fascinující je lidský duch. Energie, kterou jsme.

Vzdor předpokladům, ubíral jsem se ve svém studiu cestou obchodu a ekonomie. Zaujetí lidským tělem ustoupilo na čas do pozadí a uvolnilo tak své místo zájmu o o nic méně důležitou nefyzickou, jakož i metafyzickou podstatu lidské bytosti. Prvním světlem na cestě duchovním houštím, které v devadesátých letech poměrně mohutně prorostlo naší porevoluční společností, byla Patricie Anzari, její skupinové meditace a přednášky na téma transpersonální psychologie. Coby přímá žačka Prof. Stanislava Grofa v metodě Holotropního dýchání se pro mě stala mostem ke zkoumání Grofovy celoživotní práce v oblasti změněných stavů vědomí a jejich ozdravného potenciálu.

Prolnutí obého, klíč spojení jednoho s druhým v harmonickém celku představujícím Bytí, nelze pak jinak zvát než zázrakem...

A tak se již 20 let cestou po životní spirále snažím poznávat tu ryze hmotnou i onu jemnější a nehmatatelnou složku každého z nás. Principy jejich harmonického propojení, ovšem také jeho meze a příčiny, které tuto harmonii narušují.

Masážemi jsem se začal zabývat v roce 2011. Postupně jsem přicházel na to, že kromě účelů čistě relaxačních, rehabilitačních, pro usnadnění regenerace svalů po sportovních výkonech nebo rozproudění lymfy lze pomocí vhodné masáže dosáhnout i lecčeho nad rámec obecně známých přímých efektů. Například masáží reflexních plošek na chodidlech je možno účinně diagnostikovat, ba i léčivě pracovat s neduhy jakékoliv části našeho těla, dokonce i ducha. O neblahém vlivu stresu na náš organismus nikdo nepochybuje. Jeho důsledky můžeme opět účinně mírnit vhodnou masáží.

Oboustranná provázanost naší fyzické podstaty s tou mentální je nezpochybnitelná. Touha pochopit ji více do hloubky mne mimo jiné dovedla i ke studiu tradiční čínské medicíny, která vnímá mezi tělem a duchem souhru, na celostním přístupu k životu a zdraví ba přímo stojí. Její prvky s veškerým respektem a pokorou k tomuto učení dávných předků, které bohudík nebylo na rozdíl od mnohých jiných zapomenuto, šetrně uplatňuji při svých masážích.

 

Vzdělání a kurzy v oboru masáží

 

Sportovní a rekondiční masáž
Ruční lymfatická masáž
Tradiční indická masáž hlavy
Moxování Jiu Fa
Ohnivé baňkování dle tradiční čínské medicíny
Terapie masážním kladívkem švestkový květ - Zhong Mei Quan
Fyzioterapeutická masáž
Čínská reflexní masáž Zu Liao
Čínská léčebná masáž Tui Na
Veronika Winklerová

winklerova-v01

Již od malička jsem masírovala své blízké, kteří mi dodnes říkají: “Ty se nezdáš!” S velkým potěšením přijímám tato slova dodnes i od mých klientů. “Taková hubená a má takovou sílu!” Síla a schopnost masírovat do hloubky však není mou jedinou výsadou. Ve své práci využívám i technik, které jsem se naučila v kurzech práce s energií. Můj dotek je tak léčivý nejen fyzicky, ale i energeticky. Prošla jsem kurzy energetického léčení, meditačními kurzy a absolvovala nespočet seminářů. Miluji učit se nové věci a neustále se posouvat. S pokorou a úctou ke všemu živému a ke všem lidským bytostem se cítím být požehnaná, že mohu léčit a šířit dobro a lásku.

Masážím se věnuji již od svého dětství. Kdokoli měl jakékoliv bolesti, ať už na těle nebo na duši, rád se na mě obracel, protože jsem ho nikdy neodmítla. Dodnes si pamatuji, že jsem mamince odblokovala bederní páteř za pár minut. Od té doby počet lidí, kteří ode mě chtěli masáž, stále více narůstal. Fascinace lidským tělem a duší se u mně s postupem času prohlubovala. Naše tělo je uskupením mnoha atomů, světů a vesmírů a funguje jako dokonalá symbióza. Disponujeme několika těly - fyzickým, mentálním, emocionálním, astrálním a mnoha dalšími. Jsme především energií, která se manifestuje ve fyzickém těle. Naše tělo je odrazem naší duše. Tím, že o něj budeme pečovat, budeme pečovat i o svou duši. Žijeme zde v dualitě proto, abychom se od ní učili a kráčeli vstříc dál na naší cestě. Musíme přijmout naše tělo jako součást nás samotných, vážit si ho a naslouchat mu. Pokud tak nebudeme činit, dříve nebo později se projeví jako bolest, nemoc nebo jiné neduhy.

Fyzioterapeutickým masážím jsem se vyučila přímo u Markéty Shaaze, jejíž metody jsou vzácné, troufám si říci zázračné. Takovou péči totiž jen tak někde nenajdete. Masírujeme do opravdové hloubky, pokud si to klient přeje, a nezanedbáváme ani jediný sval. Naší prioritou je poskytnutí nacítěné profesionální péče, která reflektuje potřeby a přání klienta. Ve svém volném čase se zajímám o psychologii a spiritualitu a věnuji se pránickému léčení. Všechny své poznatky při masážích využívám a klientovi tak dokážu nabídnout prvotřídní terapii. Je mi ctí pracovat pro Shaaze masáže a šířit tak poslání fyzioterapeutických masáží, které skutečně léčí a blahodárně působí na celý organismus.

Vzdělání a kurzy v oboru masáží

 • Sportovní a rekondiční masáže
 • Fyzioterapeutické masáže
 • Indická antistresová masáž
 • Breussova masáž páteře
 • Stretching
 • Škola pránického léčení - Základní a pokročilý kurz, Pránická psychoterapie
 • Škola umění vědomého bytí 
Radoslav Nusios

rado

Radosť je, keď sú telo, myseľ a duch v súlade. 

Už od mala zaujímala práca s telom a mysľou kedy som skrze šport a bojové umenia začal objavovať potenciál nášho tela a takmer neobmedzenú schopnosť posúvať jeho limity. Väčšinu svojho produktívneho veku som strávil vo svete IT v korporátnom prostredí, o to väčšiu potrebu vyvažovať to v inom smere som cítil a to ma nakoniec priviedlo k tomu že som sa pred niekoľkými rokmi začal venovať masážam.

Masáž je pre mňa jedným z elementov starostlivosti o svoje telo a ducha. Poskytujú priestor k zastaveniu sa, vnímaniu a prepojeniu sa s telom, a pre mňa nepostrádateľnou súčasťou životného štýlu spolu s aktívnym pohybom, meditáciami a zdravou stravou. 

Vďaka skúsenostiam s dychovými cvičeniami podľa Wim Hofa či Blissful Meditation som mal možnosť poznať liečivú a transformačnú silu ľudského dychu, jeho schopnosť dostávať nás do prítomnosti, do tela a bližšie k sebe. Preto si cením toho že som si u Shaaze mohol osvojiť práve techniky hĺbkovej fyzio masáže ktorá vďaka vhodne zvolenej kombinácii masážnych techník a práci s dychom dáva možnosť hlbšie sa zladiť s klientom a dáva masáži úplne nový rozmer.

Moja práca ma veľmi naplňuje a toto miesto je pre mňa vzácnou príležitosťou rozvíjať svoj talent a pozvaním pre každého kto by si rád doprial starostlivosti a pozornosti pre svoje telo a ducha a načerpal novú energiu. 

Absolvovane kurzy a výcvik

 • Masér pro sportovní a rekondiční masáže 
 • Hloubková Fyzio masáž
 • Indická masáž hlavy a antistresová masáž
 • Fyzio masáž pro těhotné
 • Breussova masáž
 • Rituál pěti elementú
 • Wim Hofova metoda - dychové cvičení a otužování
 • Výcvik Being Blissful Meditation pod vedením Paramanand Institute of Yoga Science and Research, India
 • Oshovy meditační techniky
Ferdinand Uhlíř

fero

Celý můj život je výrazně spjatý se zájmem o lidské tělo, jeho fungování a spojitost mezi duševnem, fyzičnem a vlivem okolí na to, jak se cítíme a co prožíváme. Již v mládí jsem objevoval pozitivní působení pohybu a rytmů hudby na psychiku člověka. Postupně jsem si čím dál více uvědomoval fyzickou náročnost sportovních aktivit, a proto mě má profesní dráha, před více než 25 lety, zavedla k masážím. Ty nejen, že pomáhají regenerovat svaly lidského těla, ale i psychiku, která naopak dokáže výrazným způsobem ovlivnit to, jak se cítíme po stránce fyzické.

V roce 2005 jsem se navíc začal věnovat tréninkům kondičního cvičení a fitness, kde jsem se specializoval na správné zapojování různých svalových partií lidského těla, aby nedocházelo k jejich nenávratnému poškozování.

Jsem přesvědčený, že to, jak se člověk cítí, ovlivňují i věci, které ho obklopují, a proto jsem v roce 2019 úspěšně vystudoval školu interiérového designu v Praze.

Po mnoha letech působení na manažerských pozicích v několika velkých společnostech jsem v roce 2019 začal také intenzivně vnímat potřebu opustit svět financí a vrátit se zpět k péči o lidské tělo. Nemalou měrou se o to zasloužila právě Shaaze, kterou jsem nejdříve poznal jako klient, když jsem k ní docházel na fyzioterapeutické masáže. Díky tomuto osudovému spojení mohu dnes být součástí týmu Shaaze masáže a pod jejím vedením si nadále prohlubovat vědomí o fungování lidského těla a pro vás, kteří jste se rozhodli na chvíli se zastavit a uvolnit, nebo jen cítíte potřebu akutní pomoci, být plně k dispozici.

Vzdělání a kurzy

 • Studium SOU Obchodní Brno
 • Sportovní a rekondiční masáž
 • Zkoušky kondičního trénování a fitness
 • Certifikát PT Education, level 1 – Holmes Place Academy
 • Stretching
 • Hloubková fyzioterapeutická masáž
 • Breussova masáž páteře
 • Indická antistresová masáž
 • Těhotenská masáž