O nás


O_nas_uvod_3

<p style="text-align:center">A tak t&iacute;mto procesem uvědomov&aacute;n&iacute; proch&aacute;z&iacute;m cel&yacute; život.&nbsp;<br /> Se svoj&iacute; životn&iacute; l&aacute;skou &ndash; m&yacute;m tělem a moj&iacute; du&scaron;&iacute;.&nbsp;<br /> <br /> Moc se tě&scaron;&iacute;m, že budu moct j&iacute;t alespoň chv&iacute;li s&nbsp;V&aacute;mi, t&iacute;m Va&scaron;&iacute;m procesem&hellip;&nbsp;<br /> <br /> Va&scaron;e Shaaze</p>

Vzdělání - Další certifikáty

<h3>Dal&scaron;&iacute; certifik&aacute;ty:</h3> <p>Breussova mas&aacute;ž&nbsp;<br /> L&aacute;vov&eacute; kameny&nbsp;<br /> Medov&aacute; mas&aacute;ž&nbsp;<br /> Anticelulitidn&iacute; mas&aacute;ž a mas&aacute;ž vacuo&nbsp;<br /> Čokol&aacute;dov&aacute; mas&aacute;ž&nbsp;<br /> Back Scratch&nbsp;<br /> Aromaterapie a aromaenergetick&aacute; mas&aacute;ž&nbsp;<br /> Těhotensk&aacute; mas&aacute;ž&nbsp;<br /> Peeling, z&aacute;baly</p>

Vzdělání - Další semináře, praxe

<h3>Dal&scaron;&iacute; semin&aacute;ře:</h3> <p>Gr&aacute;l posv&aacute;tn&eacute;ho ženstv&iacute; I,II a III&nbsp;<br /> Nov&eacute; k&oacute;dy partnerstv&iacute;&nbsp;<br /> Matrice znovuzrozen&iacute; a smrti&nbsp;<br /> Čakry&nbsp;<br /> Meditace k&nbsp;jarn&iacute; a podzimn&iacute; rovnodennosti a letn&iacute;mu a zimn&iacute;mu slunovratu</p> <h3>Praxe:</h3> <p>&Uacute;stav hematologie a krevn&iacute; transfuze &ndash; lůžkov&eacute; odd.&nbsp;<br /> Pharmacon research&nbsp;<br /> Hematologick&aacute; ambulance&nbsp;<br /> Hospic sv. Hedviky na Kladně&nbsp;<br /> Dům pro seniory&nbsp;<br /> Acantha mas&aacute;že a fyzioterapie&nbsp;<br /> Soukrom&eacute; psychologick&eacute; poradenstv&iacute; a terapie&nbsp;<br /> Veden&iacute; semin&aacute;řů a předn&aacute;&scaron;ek&nbsp;</p>

Vzdělání - Studium a certifikáty

<h3>Akreditovan&eacute; studium a certifik&aacute;ty</h3> <p>Sportovn&iacute; mas&aacute;že&nbsp;<br /> Relaxačn&iacute; a rekondičn&iacute; mas&aacute;že&nbsp;<br /> Kineziotaping&nbsp;<br /> Cvičen&iacute; SM syst&eacute;m &ndash; spir&aacute;ln&iacute; stabilizace &ndash; kurzy 1A,B,C,D, 2A&nbsp;<br /> Mobilizace kloubů, p&aacute;teře&nbsp;<br /> Trakčn&iacute; techniky<br /> PIR &ndash; postizometrick&aacute; svalov&aacute; relaxace&nbsp;<br /> Trigger Points terapie&nbsp;<br /> Manu&aacute;ln&iacute; lymfodren&aacute;ž&nbsp;</p>

Vzdělání

<h3>Vzděl&aacute;n&iacute;</h3> <p>Středn&iacute; zdravotnick&aacute; &scaron;kola v&nbsp;Praze&nbsp;<br /> Psychoterapeutick&yacute; v&yacute;cvik - sebezku&scaron;enostn&iacute;, 4 let&yacute;&nbsp;<br /> Fakulta psychosoci&aacute;ln&iacute;ch studi&iacute; v&nbsp;Praze &ndash; 4 roky</p>

O_nas_uvod_2

<p>Vlastně cel&yacute; život jsem zasvětila studiu a sledov&aacute;n&iacute; lidsk&eacute;ho těla, du&scaron;e a lidsk&eacute; psychiky.&nbsp;<br /> <br /> Vždy mě zaj&iacute;maly souvislosti, proč m&aacute; tělo v&nbsp;někter&eacute;m věku v&iacute;ce s&iacute;ly, ale m&eacute;ně du&scaron;evn&iacute; stability. Anebo, proč, když je člověk již star&scaron;&iacute; a zku&scaron;eněj&scaron;&iacute;, je tělo zase unaveněj&scaron;&iacute; a zch&aacute;tralej&scaron;&iacute;? Jak to udělat, abychom se c&iacute;tili skvěle tělesně plni s&iacute;ly a přitom du&scaron;evně zral&iacute; a &scaron;ťastn&iacute;?</p>

Životopis

O_nas_uvod_1

<p>Je tomu hodně let nazp&aacute;tek, co jsem se zamilovala do mas&aacute;ž&iacute; a vůbec jsem netu&scaron;ila, že se jim budu věnovat na profesion&aacute;ln&iacute; &uacute;rovni. Zamilovala jsem se do doteků nejprve jako klientka. Fascinovalo mě, jak hlubok&aacute; terapie mas&aacute;ž je.&nbsp;<br /> <br /> Uvědomovala jsem si očistu těla, du&scaron;e i mysli&hellip; a n&aacute;sledn&eacute; rozprouděn&iacute; vlastn&iacute; životn&iacute; energie, kdy jsem jasně věděla,&nbsp;co m&aacute;m udělat, měla jsem n&aacute;pady a&nbsp;spoustu vlastn&iacute; s&iacute;ly k&nbsp;tomu je realizovat.</p> <p>&nbsp;</p>