Shaaze Masáže - Jirka Žitný

Lidské tělo je fascinující. Hmota, kterou jsme.

Dodnes mám na živé paměti momenty mezi čtvrtým a pátým rokem života, kdy mne v domácí knihovně uhranul svazek s realistickými ilustracemi natolik, že jsem se ještě v předškolním věku naučil číst, abych porozuměl popiskům ony kresby doprovázející. Tou knihou byla Anatomie lidského těla. Tetičky na návštěvě jsem pak ohromoval třeba tím, že vím co je fontanela nebo kde mají svůj Nervus Ischiadicus. A když jsem posléze psal Ježíškovi, aby mi k Vánocům přinesl lidskou kostru nebo alespoň lebku, málokdo v té době pochyboval, že by ze mě mohlo vyrůst něco jiného než lékař.

Neméně fascinující je lidský duch. Energie, kterou jsme.

Vzdor předpokladům, ubíral jsem se ve svém studiu cestou obchodu a ekonomie. Zaujetí lidským tělem ustoupilo na čas do pozadí a uvolnilo tak své místo zájmu o o nic méně důležitou nefyzickou, jakož i metafyzickou podstatu lidské bytosti. Prvním světlem na cestě duchovním houštím, které v devadesátých letech poměrně mohutně prorostlo naší porevoluční společností, byla Patricie Anzari, její skupinové meditace a přednášky na téma transpersonální psychologie. Coby přímá žačka Prof. Stanislava Grofa v metodě Holotropního dýchání se pro mě stala mostem ke zkoumání Grofovy celoživotní práce v oblasti změněných stavů vědomí a jejich ozdravného potenciálu.

Prolnutí obého, klíč spojení jednoho s druhým v harmonickém celku představujícím Bytí, nelze pak jinak zvát než zázrakem...

A tak se již 20 let cestou po životní spirále snažím poznávat tu ryze hmotnou i onu jemnější a nehmatatelnou složku každého z nás. Principy jejich harmonického propojení, ovšem také jeho meze a příčiny, které tuto harmonii narušují.

Masážemi jsem se začal zabývat v roce 2011. Postupně jsem přicházel na to, že kromě účelů čistě relaxačních, rehabilitačních, pro usnadnění regenerace svalů po sportovních výkonech nebo rozproudění lymfy lze pomocí vhodné masáže dosáhnout i lecčeho nad rámec obecně známých přímých efektů. Například masáží reflexních plošek na chodidlech je možno účinně diagnostikovat, ba i léčivě pracovat s neduhy jakékoliv části našeho těla, dokonce i ducha. O neblahém vlivu stresu na náš organismus nikdo nepochybuje. Jeho důsledky můžeme opět účinně mírnit vhodnou masáží.

Oboustranná provázanost naší fyzické podstaty s tou mentální je nezpochybnitelná. Touha pochopit ji více do hloubky mne mimo jiné dovedla i ke studiu tradiční čínské medicíny, která vnímá mezi tělem a duchem souhru, na celostním přístupu k životu a zdraví ba přímo stojí. Její prvky s veškerým respektem a pokorou k tomuto učení dávných předků, které bohudík nebylo na rozdíl od mnohých jiných zapomenuto, šetrně uplatňuji při svých masážích.

 

Absolvované kurzy a výcvik

Sportovní a rekondiční masáž
Ruční lymfatická masáž
Tradiční indická masáž hlavy
Moxování Jiu Fa
Ohnivé baňkování dle tradiční čínské medicíny
Terapie masážním kladívkem švestkový květ - Zhong Mei Quan
Fyzioterapeutická masáž
Čínská reflexní masáž Zu Liao
Čínská léčebná masáž Tui Na